Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

26. 3. 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 2. 4. 2008 od 13.00 hod. do zasedací místnosti č. 430, 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 19., 20. a 21. zasedání výboru a schválení programu 22. zasedání

 

13.10 - 14.10    2.    Partnerství hl.m.Prahy

 

14.10 - 15.00    3.    Různé

  3.1     Využití části Clam-Gallasova paláce pro stálou expozici - muzeum art brut

 3.2    Seznámení se závěry posudků advokátních kanceláří Kříž a Bělina, Deloitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP