Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

14. 1. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 4.2.2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

 

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 31. zasedání, schválení programu 32. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 14.10    2.    Návrh na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy v roce 2009

 

 

14.10 - 14.20    3.    Obnova památníku odbojů v Praze 4 – Spořilově – výzva k podpoře veřejné sbírky - – podklady k jednání obdrželi členové výboru na lednovém zasedání

 

14.20 - 14.30    4.    Cena primátora hl.m.Prahy v rámci soutěže O nejkrásnější české knihy roku – podklady k jednání obdrželi členové výboru na prosincovém zasedání

 

14.30 - 15.00    5.    Různé

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP