Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

    8. 9. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 7. 10. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 38. zasedání, schválení programu 39. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 - 13.30    2.    Program realizace strategické koncepce hl.m.Prahy na období 2009 – 2015

 

13.30 - 14.00    3.    Transformace příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

 

14.00 - 14.20    4.    Návrh na přijetí Memoranda ke Státní opeře Praha

 

14.20 - 14.40    5.    Partnerství hl.m.Prahy

 

14.40 - 14.50    6.    Bezplatné využívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

 

14.50 - 15.00    7.    Různé

 

 

Přizvat:

K bodu 2

P.Gibas, Útvar rozvoje hl.m.Prahy

N.Machačová, Útvar rozvoje hl.m.Prahy

 

 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP