Výbor pro kulturu a volný čas ZHMP

 

Pozvánka

 

  22. 10. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP na středu 4. 11. 2009 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 349, 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Program :

 

13.00 - 13.10    1.    Kontrola zápisu z 39. zasedání, schválení programu 40. zasedání, schválení ověřovatele zápisu

 

13.10 – 13.25    2.    Návrh Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy

 

13.25 - 13.40       3.    Partnerství hl.m.Prahy

 

13.40 – 14.00    4.    Návrh na navýšení finančního příspěvku – grantu

-    Petrklíč , o.s. - Divadlo Miriam

-    Hudební informační středisko, o.p.s. - CONTEMPULS – pražský festival nové hudby

-    Struny podzimu, o.s. - Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 2009 – 14. ročník

-    Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 – Vršovicích - Templum et musica

-    Česká jazzová společnost - International Summer Jazz Workshop Prague 2009

 

14.00 - 14.15       5.    Bezplatné využívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

 

14.15 – 14.30    6.    Různé

 

Poznámka: Podkladový materiál k bodům 4 a 5 obdrželi členové výboru na zasedání dne 7.10.2009 

 

 

 

       Bc. Ondřej Pecha

předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP