Příloha č. 2  -  Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - Rok 2007
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP*      
          návrh      
3. A 32106/2007 Společnost pro duchovní Svatováclavské 2 041 500   1 000 000   300 000   Ryšlinková
      hudbu, občanské sdružení slavnosti          
      Kolejní 4, 160 00 Praha 6          
      IČ 00409812            
8. A 28063/2007 MgA. Irena Chřibková Mezinárodní varhanní 428 100   190 000   100 000   Ryšlinková + 100 000
      Nádražní 19/30 festival          
      150 00 Praha 5          
      IČ 67772129            
10. A 20643/2007 Společnost Zdeňka Fibicha, Mezinárodní festival 1 940 000   1 000 000   150 000   dle závěrečného hlasování
      obč. sdr., v Českém muzeu koncertního melodramu          
      hudby, Karmelitská 2,          
      118 00 Praha 1          
       IČ 27018962            
14. A 141724/2007 Jednota hudebního divadla Festival hudebního 2 615 000   800 000   700 000   dle závěrečného hlasování
      K Vltavě 18 divadla Opera 2007          
      143 00 Praha 12          
      IČ 60447711            
19. A 141747/2007 Mgr. Pavel Chalupa - Devět bran 7 000 000   2 000 000 500 000   300 000   Ryšlinková  - 200 000
      umělecká agentura Monte            
      Christo          
      Králodvorská 5/667          
      110 00 Praha 1          
      IČ 16052153            
22. A 29717/2007 Občanské sdružení TANEC Tanec Praha 11 700 000   3 200 000 1 500 000   2 500 000   Ryšlinková navýšit
      PRAHA, Husitská 24A            
      130 00 Praha 3 - Žižkov          
      IČ 44268211            
23. A 29720/2007 Občanské sdružení TANEC Česká taneční  platforma 790 000   320 000   200 000   dle závěrečného hlasování
      PRAHA, Husitská 24A            
      130 00 Praha 3 - Žižkov          
      IČ 44268211            
26. A 21651/2007 Svět knihy, s. r. o. Svět knihy Praha 3 000 000   400 000   300 000   dle
      Fügnerovo nám. 3 2007         závěrečného
      120 00 Praha 2         hlasování
      IČ 25603990            
29. A 393753/2006 Divadelní ústav, příspěv- Pražské Quadriennale 34 110 100   4 500 000 1 500 000   3 000 000   Ryšlinková
      ková organizace           navýšit
      Celetná 17          
      110 00 Praha 1          
      IČ 00023205            
31. A 25424/2007 Česká televize Mezinárodní 4 725 000   1 800 000 140 000   200 000   Adámek  +
      Kavčí hory televizní         60 000  
      140 70 Praha 4 festival Zlatá Praha          
      IČ 00027383            
33. A 15585/2007 Občanské sdružení Cena Jarmily 822 000   400 000   100 000   Ryšlinková
      Cena Jarmily Jeřábkové Jeřábkové 2007 a         navýšit
      Branická 41 Festival nové Evropy          
      147 00 Praha 4          
      IČ 70102066            
39. A 27371/2007 Divadlo Bez zábradlí s. r. o. Slovenské divadlo 3 720 000   1 000 000   800 000   Adámek +
      Spojovací 293 v Praze         400 000  
      281 66 Jevany         Stádník +
      IČ 25102699           400 000  
44. A 97145/2007 ARCO DIVA Pražské hudební 3 995 000   2 375 000 300 000   500 000   Ryšlinková
      management s. r. o. slavnosti 2007         navýšit
      Valentova 1731          
      149 00 Praha 4          
      IČ 25655094            
46. A 125401/2007 Hana Gregorová Premiéry v Divadle 13 280 000   1 950 000   1 200 000   600 000   Jech
      Široká 1890 Radka Brzobohatého          
      251 01 Říčany          
      IČ 67621384            
47. A 128472/2007 Divadlo Na Jezerce s. r. o. Yasmina Reza, Kumšt 8 050 000 3 020 000 1 200 000 600 000   Jech
    Pod Vilami 772/26  /Art/      
    140 00 Praha 4 - Nusle        
      IČ 27112110            
53. A 76691/2007 České doteky hudby - EM - Festival DOTEKY 875 000   640 000   200 000   350 000   Adámek +
      ART, o. p. s. HUDBY A POEZIE       0   150 000
      Fügnerova 653         Ryšlinková
      506 01 Jičín         snížit  na 0
      IČ 27506827            
 
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP*      
               
18. B 51066/2007 Milan Steigerwald Antigona - rocková 1 292 000   650 000 500 000   0   Ryšlinková 0
      Loučimská 3/1051 opera         Bednář podpořit
      102 00 Praha 10 - Hostivař         Pecha podpořit
      IČ 49632167            
21. B 141735/2007 HAMLET PRODUCTION, Festival slovenské 1 811 000 1 039 000   1 200 000   200 000   Ryš -200 000
      a. s. divadelní tvorby -       M.Richter -
      Jungmannova 9 2. ročník       200 000
      110 00 Praha 1         Adámek -
      IČ 25731262           400 000
22. B 144892/2007 MOTUS, o.s.. Auto*Mat 2007 - 2 726 000 2 180 000   250 000   2 000 000   Jech
      Veverkova 28 Zažít město jinak       navýšit
      170 00 Praha 7 - Holešovice          
      IČ 26527120            
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP*      
               
18. C 85835/2007 Felicius, obecně prospěšná Pražské brány 2 086 000   195 000   195 000   Šandová +
      společnost           195 000  
      Nad Zlatnicí 2065/4            
      160 00 Praha 6, Dejvice          
      IČ 27610136            
19. C 113637/2007 Občanské sdružení Výstava dětských 472 000   420 000 150 000   350 000   Stádník +
      ORNITA výtvarných prací         200 000  
      Podskalská 7 v Národním muzeu          
      128 00 Praha 2 Praha          
       IČ 26678535            
30. C 97132/2007 Farma v jeskyni, občanské Mezinárodní festival 4 297 130   1 500 120   400 000   700 000   Jech navýšit
      sdružení "Farma 2007/Search       na úkor 59/C
      S. K. Neumanna 1893/11 for message"       Žižková +
      182 00 Praha 8       300 000
      IČ 65338243        
                   
51. C 141093/2007 FANTAZMA, spol. s r. o. Božena Němcová - 4 285 000 2 000 000   1 800 000   500 000   Ryšlinková
      Karlova 8 muzikál       snížit na
      110 00 Praha 1         500 000
      IČ 48111791            
52. C 141658/2007 City point City Point - 1 110 000 440 000   200 000   0   Stádník -
      Podolská 600/1 Na cestě městem       200 000
      147 00 Praha 4 2007        
      IČ 26668246            
57. C 140972/2007 Romské občanské sdružení Jednorázový, benefiční 697 000 100 000   50 000   Bednář +
      MIRET koncert Iva Bitová       50 000
      Nerudova 228 a Ida Kelarová JAZZ        
      569 92 Bystré          
      IČ 69342318            
58. C 147002/2007 MK, spol. s r. o. A-CZ KONTAKTY 540 000 300 000   200 000   0   Ryšlinková
      Hany Kvapilové 24 KONFRONTACE       0
      586 01 Jihlava          
      IČ 46966498          
                   
59. C 146241/2007 Communication Works Pražská strašidla 600 000 600 000   600 000   0   Jech - 0
      spol. s r. o.       300 000   Ryš. - 0
      Gottharda 8/28         M.Rich.snížit
      160 00 Praha 6         Žižková -
      IČ 26718103           300 000
63. C 144920/2007 HISTORY s. r. o. Svatojánská noc 410 000 230 000   200 000   Z. Richter +
      Dvouletky 363/2833         200 000
      100 00 Praha 10          
      IČ 25659651          
                   
80. C 143905/2007 VERNON FINE ART Sculpture park Žluté 1 820 000 900 000   450 000   Šandová +
      INTERNATIONAL, s. r. o. lázně Praha       450 000
      Janovského 439/23          
      170 00 Praha 7 - Holešovice          
      IČ 25690299            
Celkem 11 840 000 15 645 000
40 320 000   40 320 000  
-11 840 000   -28 480 000  
28 480 000   11 840 000