Příloha č. 1 Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - Rok 2007
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
          návrh  
3. A 32106/2007 Společnost pro duchovní Svatováclavské 2 041 500   1 000 000   0  
      hudbu, občanské sdružení slavnosti          
      Kolejní 4, 160 00 Praha 6          
      IČ 00409812            
8. A 28063/2007 MgA. Irena Chřibková Mezinárodní varhanní 428 100   190 000   0  
      Nádražní 19/30 festival          
      150 00 Praha 5          
      IČ 67772129            
10. A 20643/2007 Společnost Zdeňka Fibicha, Mezinárodní festival 1 940 000   1 000 000   80 000  
      obč. sdr., v Českém muzeu koncertního          
      hudby, Karmelitská 2, melodramu          
      118 00 Praha 1          
       IČ 27018962            
14. A 141724/2007 Jednota hudebního divadla Festival hudebního 2 615 000   800 000   320 000  
      K Vltavě 18 divadla Opera 2007          
      143 00 Praha 12          
      IČ 60447711            
19. A 141747/2007 Mgr. Pavel Chalupa - Devět bran 7 000 000   2 000 000 500 000 400 000  
      umělecká agentura Monte            
      Christo, Králodvorská 5/667          
      110 00 Praha 1          
      IČ 16052153            
22. A 29717/2007 Občanské sdružení TANEC Tanec Praha 11 700 000   3 200 000 1 500 000 1 600 000  
      PRAHA, Husitská 24A            
      130 00 Praha 3 - Žižkov          
      IČ 44268211            
23. A 29720/2007 Občanské sdružení TANEC Česká taneční 790 000   320 000   0  
      PRAHA, Husitská 24A platforma          
      130 00 Praha 3 - Žižkov          
      IČ 44268211            
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
          návrh  
26. A 21651/2007 Svět knihy, s. r. o. Svět knihy Praha 3 000 000   400 000   160 000  
      Fügnerovo nám. 3 2007          
      120 00 Praha 2          
      IČ 25603990            
29. A 393753/2006 Divadelní ústav, příspěv- Pražské Quadriennale 34 110 100   4 500 000 1 500 000 1 600 000  
      ková organizace            
      Celetná 17          
      110 00 Praha 1          
      IČ 00023205            
31. A 25424/2007 Česká televize Mezinárodní 4 725 000   1 800 000 140 000 160 000  
      Kavčí hory televizní          
      140 70 Praha 4 festival Zlatá Praha          
      IČ 00027383            
33. A 15585/2007 Občanské sdružení Cena Jarmily 822 000   400 000   0  
      Cena Jarmily Jeřábkové Jeřábkové 2007 a          
      Branická 41, 147 00 Praha 4 Festival nové Evropy          
      IČ 70102066            
39. A 27371/2007 Divadlo Bez zábradlí s. r. o. Slovenské divadlo 3 720 000   1 000 000   480 000  
      Spojovací 293 v Praze          
      281 66 Jevany          
      IČ 25102699          
                   
                   
44. A 97142/2007 ARCO DIVA Pražské hudební 3 995 000   2 375 000 300 000 240 000  
      management s. r. o. slavnosti 2007          
      Valentova 1731          
      149 00 Praha 4          
      IČ 25655094            
46. A 125401/2007 Hana Gregorová Premiéry v Divadle 13 280 000   1 950 000   1 200 000 960 000  
      Široká 1890 Radka Brzobohatého          
      251 01 Říčany          
      IČ 67621384          
                   
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
          návrh  
47. A 128472/2007 Divadlo Na Jezerce s. r. o. Yasmina Reza, Kumšt 8 050 000 3 020 000 1 200 000 960 000  
    Pod Vilami 772/26  /Art/      
    140 00 Praha 4 - Nusle        
    IČ 27112110        
               
53. A 76691/2007 České doteky hudby - EM - Festival DOTEKY 875 000   640 000   200 000 280 000  
      ART, o. p. s. HUDBY A POEZIE          
      Fügnerova 653          
      506 01 Jičín          
      IČ 27506827            
18. B 51066/2007 Milan Steigerwald Antigona - rocková 1 292 000   650 000 500 000 320 000  
      Loučimská 3/1051 opera          
      102 00 Praha 10 - Hostivař          
      IČ 49632167          
                   
21. B 141735/2007 HAMLET PRODUCTION, Festival slovenské 1 811 000 1 039 000   1 200 000 640 000  
      a. s. divadelní tvorby -        
      Jungmannova 9 2. ročník        
      110 00 Praha 1          
      IČ 25731262            
22. B 144892/2007 MOTUS, o.s.. Auto*Mat 2007 - 2 726 000 2 180 000   250 000 240 000  
      Veverkova 28 Zažít město jinak        
      170 00 Praha 7 - Holešovice          
      IČ 26527120            
18. C 85835/2007 Felicius, obecně prospěšná Pražské brány 2 086 000   195 000   0  
      společnost            
      Nad Zlatnicí 2065/4            
      160 00 Praha 6, Dejvice          
      IČ 27610136            
                   
                   
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
          návrh  
19. C 113637/2007 Občanské sdružení Výstava dětských 472 000   420 000 150 000 280 000  
      ORNITA výtvarných prací          
      Podskalská 7, 128 00 Praha 2 v Národním muzeu          
       IČ 26678535 Praha          
30. C 97132/2007 Farma v jeskyni, občanské Mezinárodní festival 4 297 130   1 500 120   400 000 400 000  
      sdružení "Farma 2007/Search        
      S. K. Neumanna 1893/11 for message"        
      182 00 Praha 8        
      IČ 65338243        
                   
51. C 141093/2007 FANTAZMA, spol. s r. o. Božena Němcová - 4 285 000 2 000 000   1 800 000 1 440 000  
      Karlova 8 muzikál        
      110 00 Praha 1          
      IČ 48111791            
52. C 141658/2007 City point City Point - 1 110 000 440 000   200 000 0  
      Podolská 600/1 Na cestě městem        
      147 00 Praha 4 2007        
      IČ 26668246            
57. C 140972/2007 Romské občanské sdružení Jednorázový, benefiční 697 000 100 000   40 000  
      MIRET koncert Iva Bittová        
      Nerudova 228 a Ida Kelarová JAZZ        
      569 92 Bystré          
      IČ 69342318            
58. C 147002/2007 MK, spol. s r. o. A-CZ KONTAKTY 540 000 300 000   200 000 160 000  
      Hany Kvapilové 24 KONFRONTACE        
      586 01 Jihlava          
      IČ 46966498            
59. C 146241/2007 Communication Works Pražská strašidla 600 000 600 000   600 000 240 000  
      spol. s r. o.          
      Gottharda 8/28          
      160 00 Praha 6          
      IČ 26718103            
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
          návrh  
63. C 144920/2007 HISTORY s. r. o. Svatojánská noc 410 000 230 000   160 000  
      Dvouletky 363/2833          
      100 00 Praha 10          
      IČ 25659651            
80. C 143905/2007 VERNON FINE ART Sculpture park Žluté 1 820 000 900 000   160 000  
      INTERNATIONAL, s. r. o. lázně Praha        
      Janovského 439/23          
      170 00 Praha 7 - Holešovice          
      IČ 25690299            
Celkem 11 840 000 11 320 000
Partnerství - nové žádosti - rok 2007
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
           
1.1. A 168477/2007 Sdružení pro: Pražský Pražský divadelní 20 000 000 3 000 000   750 000 480 000 3 miliony Kč
      divadelní festival německé- festival německého       z MK ČR
      ho jazyka (Prager Theater- jazyka        
      festival deutscher Sprache)         (prioritní
      Karlovo nám. 28         akce MK ČR)
      120 00 Praha 2          
      IČ 66002559            
2.1. A 168778/2007 Společnost přátel fotografie, Praha fotografická 526 000   250 000 200 000 160 000  
      občanské sdružení            
      Mánesova 13, 120 00 Praha 2          
      IČ 45770646            
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
           
3.1. C 169082/2007 WALD Press, s. r. o. Interaktivní výstava 5 386 000   1 000 000 100 000 120 000 80 000
      Španělská 1073/10 ORBIS PICTUS         z MK ČR
      120 00 Praha 2 v Českém muzeu         projednání
      IČ 63674688 hudby         doporučeno
                grantovou
                  komisí
4.1. C 158305/2007 OMEGA - tělovýchovný MČR žen a mužů 1 702 600   602 600   0 doporučeno
      klub CHODOV PRAHA, ve squashi 2007         žádost
      občanské sdružení  - sportem a kulturou         postoupit
      Podjavorinské 1601 k propagaci Chodova         OMT MHMP
      149 00 Praha 4 - Chodov          
      IČ 62936719            
5.1. C 166707/2007 Dr. Gisela Winkelhofer, JULIAN OPIE - 4 450 000   1 500 000   0  
      Prag.art WALKING ON THE          
      Místo podnikání: VLTAVA          
      Mariánské nám. 2          
      110 01 Praha 1          
      IČ 74240331            
6.1. C 173755/2007 STRIKE SPORT, s. r. o. 1. Pražský Ples 661 000   528 000   0  
      Kolbenova 616/36 Seniorů          
      190 00 Praha 9          
      IČ 27244407            
Celkem 1 050 000 760 000
Žádst doručena  dne 27.4. 2007 (po 7. mimořádném zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP)
Poř. č. ** Č. j. ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU Celkové nákl. projektu Požadovaná částka Návrh OKP Výbor ZHMP* Poznámka
           
7.1. A 182408/2007 Slovenské združenie Praha srdce národů 2 100 000   700 000 100 000 240 000 50 000  Kč
      LIMBORA (SZ Limbora) Mezinárodní festival         z  MK ČR
      Dittrichova 13/11 národů, národ.          
      120 00 Praha 2 menšin a etnik          
      IČ 60432811          
                   
Celkem 100 000 240 000