Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Ing. D.Sobotka, VŠE

Mgr. B.Černý, Obecní dům

dle prezenční listiny 14 zástupců umělecké veřejnosti a sdělovacích prostředků

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche, M. Langmajer

 

 

1. Kontrola zápisu z 24. zasedání výboru a schválení programu 25. zasedání

  • Členové výboru schválili správnost zápisu z 24. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
  • Členové výboru souhlasili s navrženým programem. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing. Alinčová. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

2. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

  • Členové výboru projednávali jednotlivě předložené žádosti, které byly podány v 2. uzávěrce. Předseda uvedl každou žádost s konkrétním návrhem výše finanční podpory. O výši navrhované finanční podpory u konkrétních projektů  se hlasovalo pouze v tom případě, pokud měl některý člen výboru jiný návrh. Svůj souhlas s celkovým návrhem vyjádřili členové výboru v závěru tohoto bodu hlasováním. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 9 310 000 Kč. U projektů č. 191, 197 a 234 nemůže být doporučený finanční příspěvek poskytnut formou partnerství, nýbrž úpravou rozpočtu příslušné městské části.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi, aby požádal Radu HMP o navýšení finančních prostředků v kapitole 06 a  předložil návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu č. 1. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

3. Různé

3.1 Personální změna ve složení výboru

  • Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 18/63 ze dne 19.6.2008 odvolalo Ing. Karla Jecha a RNDr. Janu Ryšlinkovou, CSc.  z funkce členů výboru pro kulturu a volný čas ZHMP. Výbor má tedy 11 členů.

 

3.2 Závěry z jednání ve věci poskytování finančních příspěvků v oblasti kultury a umění – grantů z hlediska předpisů Evropských společenství o veřejné podpoře se zástupci Evropské komise

  • Členové výboru obdrželi pro informaci materiál pro jednání Rady HMP ve věci poskytování finančních příspěvků v oblasti kultury a umění – grantů z hlediska předpisů Evropských společenství o veřejné podpoře se zástupci Evropské komise. K němu na žádost předsedy přednesla Mgr. Navrátilová podrobný výklad.

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Tento materiál je přílohou zápisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 3. 9. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 


PARTNERSTVÍ 2008 – 2. uzávěrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. č.

Č. j.

ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

Celkové nákl. projektu v Kč

Požadovaná částka v Kč

Doporučení výboru* v Kč

180.

125657/2008

PaedDr. Olga ČERNOHORSKÁ

Výstava hraček, výukových kapsářů a pomůcek pro zdravotně postižené děti

233 400

100 000

Bez návrhu

181.

125657/2008

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a. s.

Festival krátkých filmů Praha / Prague Short Film Festival

2 465 000

1 200 000

Bez návrhu

182.

150040/2008

MGA GREIF s. r. o.

KLUZIŠTĚ - Ovocný Trh

3 600 000

1 500 000

Bez návrhu

183.

147200/2008

Institut umění - Divadelní ústav

ŠPALÍČEK - tanečně-hudební projekt, l. fáze

1 570 000

969 000

400 000

184.

160096/2008

Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT

NEDOVEDU POCHOPIT

157 200

50 000

Bez návrhu

186.

161097/2008

Pavel STROUHAL

Ghetto 1577 (Golem)

5 600 000

3 910 000

1 000 000

187.

180048/2008

Občanské sdružení Uhříněves

Uhříněveská pouť u příležitosti 265. výročí posvěcení kostela Všech svatých

205 000  

191 000   

50 000

188.

183726/2008

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o.

Konference: Pražské jaro 1968: Literatura - Film - Média

276 741  

240 000  

100 000

189.

181403/2008

Mozaika - sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pro vzdělávání, výchovu a osvětu

Výstava fotografií Františka Dostála

250 000  

160 000  

Bez návrhu

191.

159072/2008

MČ Praha - Dolní Chabry 

735 let první dochované zmínky o Chabrech

250 000  

100 000  

*50 000

192.

183074

Pedagogické muzeum J.A.Komenského   

Dlouhodobá výstava  Odkaz J.A.Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

2 200 000  

450 000  

200 000

193.

183366/2008

Miloslav Navrátil

Evropská grafika 

353 000  

100 000  

Bez návrhu

194.

184603/2008

Allstar Group s.r.o.

Let´s Dance Prague International Festival

1 127 000

290 000

Bez návrhu

195.

188939/2008

Nadace Charty 77

9.aukční salon výtvarníků Konta BARIÉRY

955 000  

300 000  

150 000

196.

195773/2008

Ing. Blahoslav Lukavec

Betlémy v Betlemské kapli - vánoční muzicírování

860 879  

90 000  

Bez návrhu

197.

195192/2008

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

ZUŠFEST 2008

44 700  

34 700  

*30 000

198.

196458/2008

Sukův komorní orchestr, s.r.o.

Koncert "80" - "Zdeněk Lukáš, jeho předchůdci a vrstevníci“ – galakoncert k nedožitému jubileu Zdeňka Lukáše

250 000

100 000

Bez návrhu

199.

195157/2008

Folklorní sdružení České republiky 

Zpěváček - Slávik a zpíváme pro radost

2 795 000  

600 000  

Bez návrhu

200.

195153/2008

Folklorní sdružení České republiky 

V. mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark

3 903 000  

450 000  

Bez návrhu

201.

194172/2008

BELTFILM, s.r.o.

Film „Máj“ – kinodistribuce a premiéra

2 874 036

600 000

Bez návrhu

202.

194395/2008

MVP agency s.r.o.

1. Pražský muškařský závod –Orvis cup 2008 – 3. ročník

7 000 000

1 000 000

600 000

203.

194374/2008

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

„Být si blízko“ – veselá i vážná hudba v podání Zemplinského kvarteta v rámci oslav Světového dne hospiců v Praze.

175 000

100 000

80 000

204.

190251/2008

INTER-KONTAKT.GRAFIK  Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

XV. ročník celostátní soutěže volné grafiky Grafika roku a XIV.ročník ceny Vl. Boudníka

394 000  

300 000  

300 000

205.

190245/2008

Národní dům -Kulturní dům železničářů, s.r.o.

XI. festival swingové hudby

3 145 000

350 000

200 000

206.

189688/2008

Alena Petříčková

Rande 54 – Brána   

155 000  

50 000  

Bez návrhu

207.

189277/2008

ČVUT v Praze

3.ročník mezinárodní konference EMTECH a 45. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM

1 700 000

250 000

30 000

208.

198059/2008

PHP - Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s.

Tři "O" Osvobození, Okupace, Odchod

2 891 800  

1 000 000  

Bez návrhu

209.

196374/2008

Art Link, s.r.o.

Výstava fotografií Josef Koudelka

2 766 274  

800 000  

400 000

210.

197312/2008

Foibos, a.s.

České divadlo 2008

3 700 000

900 000

300 000

211.

197311/2008

Ing. Marie Holá - Galerie U Prstenu 

Multifunkční centrum pro děti v expozici Stanislava Holého

2 100 000  

450 000  

300 000

212.

197316/2008

DOX PRAGUE, a.s.

Vítejte v kapitalismu 

9 350 000  

3 025 000  

Bez návrhu

213.

197319/2008

MgA. Brikcius František

Duo Brikcius - 2 Cellos Tour

213 600

180 600

50 000

214.

197327/2008

SVOBODA SERVIS s.r.o.

Vydání publikace Česká republika se představuje (v anglickém jazyce)

1 550 000  

50 000  

Bez návrhu

215.

196366/2008

Tanec Praha

Tanec Praha 2008 - mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla

12 800 000

4 000 000

Bez návrhu

216.

196392/2008

Ing.Vladimír Kotík

XVIII. Interfestival magie Praha

460 500  

115 000  

Bez návrhu

217.

196386/2008

FIRS FILM, s.r.o.

Celovečerní film „Anglické jahody“

18 500 000

1 000 000

900 000

218.

197558/2008

Milada Peřinová-ARMONICO PRAGA

Pražský festival profesionálních orchestrů

2 798 000  

1 600 000  

600 000

219.

197563/2008

ART Prometheus, o.s.

Pražské kempování

991 800

441 800

Bez návrhu

220.

197560/2008

PROBIONT

Teatr Novogo Fronta - Luminiscence

766 000

356 000

100 000

221.

197568/2008

Divadlo Archa o.p.s.

68/69

1 778 000

400 000

Bez návrhu

222.

197778/2008

Dětská lidová muzika NOTIČKY

Vinšujem Vám - vánoční koncert Hradišťanu a Notiček

395 000  

100 000  

50 000

223.

197779/2008

Divadlo bratří Formanů

Obludárium – Putování Evropou 2008

1 688 000

542 000

Bez návrhu

224.

197753/2008

10:15 Management s.r.o., 

Leonard Cohen

7 400 000  

2 000 000  

Bez návrhu

225.

198387/2008

Zlatý řez, s.r.o.,

Evropská cena za architekturu / Mies van der Rohe Award výstava finalistů 2007

893 000  

500 000  

Bez návrhu

226.

198283/2008

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků J.A.Komenského ve Vinoři

Oslavy 920 let založení Vinoře a retrospektiva činnosti spolku baráčníků

60 000  

48 000  

20 000

227.

199526/2008

Písničkář, o.s.

Projekt PÍSNIČKÁŘ - zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera

1 200 000  

900 000  

700 000

228.

195012/2008

ScArt - společnost pro umění a vědu   

MOBIL &  GAME ART - týden technické a vědecké kreativity v umění

472 000  

332 000  

Bez návrhu

229.

201471/2008

Asociace Muzeí a galerií ČR

Pražská muzejní noc 2008

1 200 000

700 000

300 000

230.

201625/2008

Adam Halaš

Festiválek Jsem spokojenej

217 000

170 000

Bez návrhu

231.

201627/2008

Slovenské združenie Limbora

Praha srdce národů - 10. ročník

2 100 000  

700 000  

250 000

232.

205208/2008

Frey s.r.o.

Widlife Photographer of the Year - nejlepší fotografie přírody

1 130 000  

330 000  

Bez návrhu

233.

208060/2008

Jazzová sekce - Artforum

11.ročník nostopčtení

400 000

400 000

Bez návrhu

234.

209554/2008

Městská část Praha-Dubeč 

Historické okamžiky v Dubči - dnes pražské městské části aneb 400 let od setkání králů u Dubčské tvrze

250 000  

200 000  

*50 000

235.

243358/2008

KEY Production, s.r.o

Promenádní koncerty ve Hvězdě

1 970 078  

1 000 000  

900 000

236.

219861/2008

Agentura BONUS s.r.o

Koncert Lucie Bílé,Boni Pueri a P.Maláska

3 630 000  

950 000  

Bez návrhu

237.

240410/2008

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Following Kryštof Harant

272 000  

100 000  

80 000

238.

248231/2008

PhDr. Jarmila Schreiberová

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 - Příběhy nevšedních životů -(2 díl encyklopedie)

560 000

187 000

80 000

239.

251579/2008

Divadlo Unlimited, o.s.

Štěstí dam 

420 000

60 000

30 000

240.

266780/2008

Jiří HAVLÍK

11. ročník mezinárodního hudebního festivalu *LESNÍ ROH PRAHA*2008

382 100  

140 000  

100 000

241.

46875/2008

Společnost Zdeňka Fibicha

XI. Mezinárodní festival koncertního melodramu

950 000  

450 000  

Bez návrhu

242.

334895/2008

WTF Entertainment s.r.o.

Royal Horse Show

5 085 000  

1 000 000  

450 000

243.

299878/2008

Ing. Jiří Mejzr - JMT

Okno do dnešního Tchajwanu

991 500

490 000

200 000

244.

322510/2008

Revolution Promotion s.r.o.

Výstava fotek Jaroslava Šimandla

1 231 000

1 000 000

Bez návrhu

245.

343520/2008

JORDAN-CZ-EU, o.s.

Izrael – 60 let objektivem (Výstava fotografií o 60 letech vývoje státu Izrael)

626 500

250 000

Bez návrhu

246.

380525/2008

 

Sedm paprsků, o.s.

2. mezinárodní krajanský festival

701 000

639 000

Bez návrhu

247.

303253/2008

ULTRAVOX s.r.o.

1. pražský Ethnofest

1 000 000

300 000

200 000

248.

342204/2008

P&J Music s. r. o.

Jazz meets World 2008

– navýšení příspěvku

1 167 000

350 000

Bez návrhu

249.

359545/2008

IP Sport, o.s.

IBERICA 2008 – festival španělské kultury

1 830 000

100 000

Bez návrhu

250.

359992/2008

Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

Slavnostní koncert u příležitosti  60.  výročí založení státu Izrael

2 509 100

1 500 000

Bez návrhu

251.

291939/2008

Agentura BONUS, spol. s r.o

Noc v opeře

5 500 000

1 550 000

Bez návrhu

118.

464538/2007

Milan Léska – „STAROPRAŽSKÁ MUZIKA“ „TUBA TROMBONUM“

Trubači nad Karlovým mostem

102 000

102 000

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

149 537 208

45 893 100

9 310 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

* Doporučený finanční příspěvek nemůže být poskytnut formou partnerství, nýbrž úpravou rozpočtu příslušné městské části.

 


Příloha zápisu

 

Závěry z jednání ve věci  poskytování finančních příspěvků

v oblasti kultury a umění - grantů z hlediska předpisů Evropských společenství

o veřejné podpoře  se zástupci  Evropské komise

 

Radě hlavního města Prahy je předkládána Informace o závěrech z jednání se zástupci Evropské komise, jejímž předmětem bylo dodržování předpisů Evropských společenství o veřejné podpoře  hlavním městem Prahou při poskytování finančních příspěvků v oblasti kultury a umění - grantů.

 

Jednání se uskutečnilo z podnětu Evropské komise, která se zabývá stížností společnosti FANTAZMA, spol. s r.o., zastoupené Mgr. Markem Nespalou, advokátem Advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol., na porušení práva společenství Magistrátem hl.m.Prahy. Stížnost vychází z toho, že granty poskytované v oblasti kultury a umění jsou veřejnou podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES a jako takovou ji nemá hl.m.Praha notifikovanou a poskytuje ji tedy protiprávně. 

 

Dne 18.6.2008 proběhla v Bruselu schůzka se zástupci Evropské komise k problematice přidělování grantů  hlavním městem Prahou v oblasti kultury a umění. Za hlavní město Prahu se jednání zúčastnily :

JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka legislativního a právního odboru MHMP

Mgr. Iva Palcrová, vedoucí oddělení soukromého práva legislativního a právního odboru MHMP

Mgr. Radana Lišková, za OKP MHMP

 

Za Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jednání zúčastnil Ing. Petr Križan, ředitel odboru veřejné podpory.

 

Závěry,  které z jednání vyplynuly :

 

Kauza pana Petra Kratochvíla – doporučením EK bylo s panem Kratochvílem komunikovat a vyjednávat, protože právě na neochotu k jednání ze strany hl. m. Prahy si pan Kratochvíl stěžuje. Výsledkem komunikace by mělo být nalézt akceptovatelné řešení, důsledkem čehož by bylo vzetí stížnosti pana Kratochvíla, podané k EK v roce 2007, zpět. Vhodný krok EK spatřuje ve sdělení pana Kratochvíla v tom smyslu, že hl. m. Praha projevuje snahu jednat, komunikuje a snaží se nalézt vhodné  řešení.

V případě, že pan Kratochvíl bude na  stížnosti trvat, bude se jí muset EK podrobně zabývat a případně může nastat situace, kdy za období, kdy pan Kratochvíl žádal o grant a ten mu nebyl přidělen ( v letech 2006 a 2007), budou muset ostatní příjemci grantů tento vrátit, a to z toho důvodu, že granty byly přidělovány na základě netransparentních kriterií způsobem, který je vůči určitým subjektům možno považovat za diskriminující s tím, že došlo k porušení čl.87 a 88 Smlouvy o EU. 

   

Nový grantový systém –  v případě nového grantového systému EK důrazně doporučuje, zavést u přidělování jednotlivých grantů systém bodového hodnocení, který bude transparentní  a nediskriminační a udělení každého grantu bude tzv. změřitelné, i s tou výhradou, že přidělování bodů za splnění jednotlivých zvolených kriterií bude nevyhnutně založeno na určitém subjektivním prvku, zejména  pokud jde o  uměleckou hodnotu jednotlivých projektů. Dotace na vstupenku byla zástupci EK hodnocena pozitivně, její praktická aplikace ověřena ve Španělsku, kde se používá plošně. Pokud by měla být z nového grantového schematu vyřazena, pak před jeho schválením  příslušnými orgány hl. m. Prahy doporučuje EK jednotlivé kroky jeho tvorby s nimi průběžně konzultovat, následně požádat i o formální finální konzultaci a schválení , což lze chápat jako mimořádně  vstřícné gesto. EK dosud neřešila problematiku podpory kultury v žádné členské zemi Evropské unie ve vztahu ke konkrétní stížnosti, v tomto ohledu bude muset ČR zafungovat jako precedenční případ. Jediná, typově obdobná problematika se týkala filmové tvorby (Španělsko), kde byl zaveden specifický evaluační systém; bylo nám přislíbeno jeho zaslání s tím, že v praxi může hl.m. Praze posloužit jako jakýsi „vzor“ při tvorbě bodového hodnocení v novém grantovém systému. 

 

V závěru jednání vyplynulo, že pokud hl. m. Praha zaručí všem žadatelům o grant spravedlivý proces, což spatřuje EK právě v zavedení bodového systému a nastavení delšího časového období pro granty (minimálně na 4 roky, lépe na 6 let s postupným uvolňováním) a podaří se vyřešit stažení stížnosti, nebude se EK touto problematikou nadále z procedurálně formálního hlediska zabývat. Je ovšem ochotná poskytnout hl.m. Praze značný argumentační komfort pro potenciální budoucí „nespokojence“ tím, že vydá pozitivní stanovisko k rozumně nastavenému systému finanční podpory v kultuře s tím, že by rovněž odpadl problém ohledně notifikace z hlediska veřejné podpory.