Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

P.Vlasák

+ 11 zástupců kulturní veřejnosti

 

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer

 

 

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili program mimořádného 33. zasedání. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing.  L. Alinčová. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

2a. Partnerství hl.m.Prahy – podpora celoměstských přehlídek neprofesionálního umění

  • Bc. Pecha představil předložený podkladový materiál zpracovaný OKP MHMP, v němž je uveden přehled celoměstských kol přehlídek neprofesionálního umění a zároveň i výše finanční podpory hl.m.Prahy v posledních letech. Doporučil poskytnout pořadatelům těchto přehlídek stejné částky jako v loňském roce s cílem vytvořit pro jejich činnost finanční jistotu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje podporovat pořádání celoměstských přehlídek v oblasti neprofesionálního umění formou partnerství.

2. Výbor ukládá OKP MHMP předkládat návrhy na přijetí partnerství k celoměstským přehlídkám v oblasti neprofesionálního umění s doporučením konkrétní finanční částky, která má být  dle rozpočtu přehlídky poskytnuta.

 (Hlasování: 9  pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

2b. Návrh na poskytnutí partnerství  hl. m. Prahy v roce 2009

  • Členové výboru na zasedání 4.2.2009 projednali žádosti o partnerství hl. m. Prahy v roce 2009. Na partnerství byla v rozpočtu vyčleněna částka 25 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že byla částka překročena, přerušil výbor jednání k tomuto bodu s tím, že doporučil radnímu Richterovi, aby projednal možnost navýšení kapitoly 0619 – partnerství  se správci ostatních kapitol. Jednání pokračovalo tímto mimořádným zasedáním. Předseda výboru přednesl u vybraných žádosti, které byly projednávány na minulém zasedání, a u nově došlých žádostí návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu. V závěru jednání se hlasovalo o celkovém návrhu.

 

Závěr: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 56 730 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy  dle bodu 1.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 4. 3. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 


Tabulka k bodu č. 2b - Návrh na poskytnutí partnerství  hl. m. Prahy v roce 2009

 

 

 

 

Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl. projektu

Požad. částka

Dopor. výboru

 

 

 

 

 

 

 

1

509184/2008

Semma s. r. o.

POINT: LONDON,  Současná londýnská vizuální scéna v Galerii Václava Špály

1 573 082

1 240 000

 

2

509181/2008

Semma s. r. o.

Amsterdam now, Současná nezávislá scéna Amsterdamu v Galerii Václava Špály

1 449 100

1 164 410

800 000 

 

3

509180/2008

Dvorak Sec Contemporary s. r. o.

Os Londýn_Praha_Turín_New York 2009, Měsíc visuálního umění v Praze, Nultý ročník Art in Cities_Hub in Towns

5 000 000

4 000 000

1 500 000 

 

4

547977/2008

Semma s. r. o.

Teleskopické studio

758 782

628 472

300 000 

 

5

593563/2008

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum - vznik a otevření (realizace v roce 2009)

1 000 000

850 000

200 000 

 

6

593377/2008

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum v Praze - provoz 2009/2010

650 000

500 000

150 000 

 

7

593693/2008

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru - realizace

500 000

460 000

150 000 

 

8

594326/2008

FEBIOFEST s. r. o.

XVI. mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2009

28 000 000

5 000 000

2 500 000 

 

9

612235/2008

Miroslav Hucek

Miroslav Hucek: Pražáci - výstava k 75*autora

1 236 350

600 000

 

10

620607/2008

CINEART TV Prague s. r. o.

Natáčení filmu "Zemský ráj to Napohled", slavnostní premiéra 17.11.2009

28 792 105

1 850 000

 

11

624203/2008

Židovské muzeum v Praze

Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525-1609)

10 071 000

1 000 000

400 000 

 

12

624231/2008

Sdružení dechových orchestrů České republiky

10. mistrovství Evropy dechových hudeb

4 865 000

1 000 000

 

13

688147/2008

Schrödingerova kočka/Schrödinger´s cat, o. s.

S 14

1 657 000

500 000

 

14

702315/2008

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2009 - realizace

12 236 000

3 200 000

2 500 000 

 

15

686991/2008

O.S. PŘESAH

PRAŽSKÝ KALICH 2009

83 000

60 000

40 000 

 

16

686993/2008

O.S. PŘESAH

Pražské poetické setkání 2009

80 000

50 000

40 000 

 

17

624249/2008

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mezinárodní festival dechových hudeb Praha 2009

1 365 000

300 000

 

18

706108/2008

Česká televize

46. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

6 981 000

1 800 000

400 000 

 

19

707332/2008

Institut umění - Divadelní ústav

ŠPALÍČEK-tanečně-hudební projekt, 2. fáze

4 115 000

1 015 000

400 000 

 

20

709731/2008

Amatérská divadelní asociace

Pražská přehlídka amatérských divadel

120 000

80 000

70 000 

 

21

703422/2008

Asociace pro mezinárodní otázky o. s.

Pražský studentský summit

1 180 000

350 000

 

22

732313/2008

Tomáš Tichý

Kultura do ulic 2009

379 360

364 360

 

23

732306/2008

Martina DIMMEROVÁ

Festival divadla a hudby Vyšehraní 2009 - 6. ročník "Kráčel krajem poutník…"

1 930 000

880 000

 

24

734565/2008

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště

Čtyři živly v umění - voda (poznávací soutěž)

200 000

100 000

 

25

709775/2008

Robert Eremiáš

Souhrnná výstava, Katalog vystavovatelů 2007-2008

480 000

480 000

300 000

 

26

733980/2008

Božena WICHTERLOVÁ

Rejchovy komorní slavnosti - IX. Ročník

1 256 000

756 000

350 000

 

27

734560/2008

P & J Music s. r. o.

Jazz meets World 2009

3 527 500

1 200 000

550 000 

 

28

734586/2008

Společnost GASPARD

Festival LETNÍ  LETNÁ, mezinárodní setkání nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění

7 340 000

3 000 000

2 000 000 

 

29

734154/2008

Akademie klasické hudby, o. p. s.

Festival Dvořákova Praha

36 000 000

5 000 000

4 000 000 

 

30

732758/2008

Společnost Franze Kafky, o. s.

Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2009 - 9. Ročník

580 000

200 000

150 000 

 

31

732759/2008

Společnost Franze Kafky, o. s.

Josefov - otevřené město Franze Kafky

220 000

110 000

50 000 

 

32

732767/2008

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

VIDEOPRAGENSIS 2009

20 000

10 000

 

33

732762/2008

Česká hlava s. r. o.

Pocta vědě aneb Hvězdy hvězdám

4 650 000

1 550 000

 

34

733979/2008

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže

HUDEBNÍ PROCHÁZKY - IV. ročník

636 000

456 000

200 000 

 

35

732771/2008

ART - KOLEGIUM

Praha Rozsochatá Strašidelná

4 900 000

2 300 000

 

36

732765/2008

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2009

50 000

35 000

20 000 

 

37

708196/2008

Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o. p. s.

JAN PALACH, 16. - 25.1.1969

1 443 000

400 000

 

38

736330/2008

RACHOT Production s. r. o.

RESPECT - world music festival 2009

4 400 000

1 850 000

1 500 000 

 

39

741652/2008

Bohuslav RATTAY

Pražští pozounéři na Staroměstské radnici

200 000

150 000

 

40

736292/2008

MVP agency s. r. o.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2009 aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty

1 000 000

1 000 000

400 000 

 

41

736301/2008

MVP agency s. r. o.

Čarodejnice na Ladronce 2009

1 150 000

300 000

100 000 

 

42

736305/2008

MVP agency s. r. o.

Ladronkafest 2009

1 600 000

400 000

150 000 

 

43

736297/2008

MVP agency s. r. o.

Etnofest 2009

550 000

200 000

 

44

736295/2008

MVP agency s. r. o.

Fish festival 2009

7 000 000

1 000 000

500 000 

 

45

736322/2008

Feng-yün Song, o.s.

Lunární festival 2009 - Vítání roku buvola

973 500

430 000

100 000 

 

46

736324/2008

Sdružení pražských malířů

Kulturně výtvarná činnost - příprava Salonu pražských výtvarníků

285 000

235 000

 

47

737655/2008

P & J Music s. r. o.

4. Free Jazz Festival Praha 2009

745 400

450 000

200 000 

 

48

737658/2008

P & J Music s. r. o.

14. Mezinárodní festival jazzového piana

591 000

260 000

 

49

737254/2008

Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o.

7. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů®

700 000

500 000

200 000 

 

50

736876/2008

Občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové

Festival Nové Evropy 2009 a Cena Jarmily Jeřábkové

1 155 500

300 000

 

51

736817/2008

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

Mezinárodní festival MENE TEKEL - festival proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa (3. ročník)

3 030 000

950 000

850 000 

 

52

736812/2008

MgA. Michaela Procházková

Kotvení - přístav divadla, hudby a fantazie na náplavce

258 000

100 000

 

53

 736855/2008

Sdružení rodičů a přátel Pražské konzervatoře

Cyklus koncertů a představení studentů a pedagogů Pražské konzervatoře v rámci oslav 200. výročí založení Pražské konzervatoře

445 000

340 000

100 000 

 

54

735702/2008 

Nové sdružení pražských umělců

Rande 55 - Mánes

330 000

260 000

 

55

737261/2008

Sukův komorní orchestr, s. r. o.

Galakoncert k významnému jubileu Mistra Josefa Suka - houslisty a dlouhodobého uměleckého šéfa SKO

476 000

199 000

20 000 

 

56

736667/2008

Pražské jaro, o. p. s.

Pražské jaro

68 500 000

9 500 000

9 000 000 

 

57

736674/2008  

FOIBOS a. s.

České divadlo 2009 (XIV. ročník)

3 688 000

900 000

400 000 

 

58

737767/2008 

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Přelet nad loutkářským hnízdem 2009

451 000

150 000

 

59

737761/2008 

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2009

145 000

49 500

45 000 

 

60

737760/2008

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu 2009

130 000

98 000

50 000 

 

61

756340/2008

Občanské sdružení SLOVO 21

Světový romský festival KHAMORO 2009

6 484 100

1 200 000

900 000 

 

62

737866/2008

EUROFILMFEST s. r. o.

16. Dny evropského filmu

3 690 000

800 000

450 000 

 

63

737815/2008

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

34. festival pražských amatérských loutkářů (regionální výběrová přehlídka loutkářských souborů z Prahy a Středočeského kraje na Loutkářskou Chrudim)

85 000

35 000

35 000 

 

64

737818/2008

Institut umění - Divadelní ústav

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

330 000

120 000

 

65

737826/2008  

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Výstavní cyklus "Made in Praha 2009" - 5 výstav

1 551 000

480 000

100 000 

 

66

738105/2008

Michaela KUCHAŘOVÁ

World Press Photo

1 200 000

250 000

200 000 

 

67

738110/2008 

Jiří Vejvoda

XIV. ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů "VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA 2009"

443 000

150 000

100 000 

 

68

738403/2008 

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

NÁVRATY - Zdeněk Kirchner

118 000

75 000

 

69

738404/2008

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

Paměť Pamětníkům

50 700

35 000

 

70

738402/2008   

FOIBOS a. s.

CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2009

1 197 000

500 000

200 000 

 

71

740441/2008

Animovaný film o. p. s.

ANIFORUM 2009

1 580 000

250 000

 

72

739144/2008

MgA. František Brikcius

MAKANNA

1 212 600

1 100 600

 

73

738405/2008

FOIBOS a. s.

Centrum architektury rodinného bydlení v Praze - Trmalova vila

3 058 090

950 000

 

74

739089/2008 

Tanec Praha o. s.

TANEC PRAHA 2009 a TANEC DĚTEM 2009

12 500 000

3 500 000

navržen

grant 

 

75

739071/2008

Občanské sdružení Ornita

Celopražská výstava dětských prací "Sedmero krkavců" v Národním muzeu

504 000

100 800

70 000 

 

76

739090/2008

Tanec Praha o. s.

Česká taneční platforma 2009 - 15. ročník festivalu české soudobé tvorby a pohybového divadla

840 000

400 000

navržen

grant  

 

77

740464/2008 

Media Innovation s. r. o.

Zimní ples tanečníků - Ples časopisu DanceTime

420 000

60 000

 

78

740497/2008

NOVÁ SÍŤ

MALÁ INVENTURA 2009 - festival nového divadla

1 549 000

770 000

 

79

739088/2008 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka

Evropa proti antisemitismu a neonacismu-Praha 2009

739 500

450 000

300 000 

 

80

739142/2008

Svět knihy, s. r. o.

Svět knihy Praha 2009 - 15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

4 892 300

800 000

 

81

740375/2008  

Eugen Brikcius

Od sametové revoluce k předsednictví EU slovem i obrazem - pracovní název

545 000

370 000

50 000 

 

82

740373/2008

Eugen Brikcius

Kulturní ekumena 2009 (I. - V.)

690 000

460 000

 

83

739596/2008

Společnost pro Divadelní noviny

Vydávání neziskového kulturního časopisu Divadelní noviny, zaměřeného na divadelní kritiku, referující tvorbu českých divadel především v Praze

4 031 250

300 000

 

84

739085/2008

World Association of Pupeteers, o. p. s.

13. ročník Světového festivalu loutkářského umění - Praha 2009

2 038 000

808 000

300 000 

 

85

739703/2008

SUN WAY s. r. o.

PRAŽSKÝ HVĚZDOPAK

250 000

0

 

86

740447/2008 

Jiří Ševčík - STUDIO BOHEMIA

Mistrovství Prahy 2009 v akrobatickém rokenrolu

187 000

92 000

 

87

739096/2008

Stanislav Barek

Kytara napříč žánry XII. ročník

2 610 000

680 000

400 000 

 

88

739614/2008

Člověk v tísni, o. p. s.

Jeden svět - Mezinárodní  festival dokumentárních filmů o lidských právech

10 450 000

2 000 000

 

89

740473/2008 

AMEROPA o. s.

Ameropa - XVI. ročník

641 000

120 000

 

90

739082/2008

2HP PRODUCTION, s. r. o.

AghaRTA Prague Jazz Festival 2009

4 800 000

1 900 000

1 200 000 

 

91

739711/2008

Bohemia JazzFest, o.p. s.

BOHEMIA JAZZFEST 2009

3 500 000

550 000

100 000 

 

92

740399/2008

Renée Nachtigallová

Festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart MMIX - Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne

1 540 000

1 108 000

500 000 

 

93

740407/2008

Komorní orchestr Berg

SCHWARZ AUF WEISS / Černé na bílém (premiéra a doprovodné akce)

1 339 000

600 000

 

94

740506/2008

Mgr. Vladana Rýdlová

Rebelující dámy české hudby, Diví muži na zemi i mimoni

890 000

300 000

 

95

739128/2008

MgA. Irena CHŘIBKOVÁ, Nádražní 30/19, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ:67772129

14. Mezinárodní varhanní festival

533 769

190 000

100 000 

 

96

746792/2008

Scart, Bobkova 665/19, 198 00 Praha 9, IČ:26670909

MaHaRaL 5769: Projekt rozšířené reality pro Židovské Město Pražské

1 808 460

451 550

 

97

740432/2008

Unie českých pěveckých sborů, o. s., Jihlavská 609, 140 00 Praha 4, IČ:00445045

FESTA ACADEMICA 2009, Hudební oslavy Mezinárodního dne studentstva v roce 20. výročí sametové revoluce

2 260 000

1 225 000

 

98

740458/2008 

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o.

10. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby

2 880 000

950 000

300 000 

 

99

739092/2008 

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Babí léto v PL Bohnice 2009

1 270 000

420 000

 

100

739572/2008 

Nadace Prague Biennale

Prague Biennale 4

8 409 000

2 000 000

 

101

740445/2008

Technologické centrum Akademie věd České republiky

Projekt nanoSKOP - akce METRO NANO!

2 044 000

317 000

 

102

739136/2008       

SOGA Prague s. r. o.

ERIK BINDER

330 500

200 000

 

103

739582/2008

Semma s. r. o.

Biopolis

390 000

215 000

200 000 

 

104

740499/2008

Profil Media, s. r. o.

Ceny Czech Grand Design

3 200 000

400 000

 

105

739081/2008

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení

XVI. ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku" a XV. ročník ceny Vl. Boudníka

449 471

300 000

200 000 

 

106

739718/2008

Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského

Stálá expozice: Odkaz J.A.Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

1 200 000

400 000

150 000 

 

107

739078/2008

LEICA GALLERY PRAGUE o. p. s.

Praha - Bohemia

1 928 000

800 000

 

108

740495/2008 

Profil Media, s. r. o.

Designblok, 11. ročník dnů designu v Praze

5 500 000

500 000

 

109

740429/2008 

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Karel Teige - Asymetrická geometrie - Výstava v Galerii Hlavního města Prahy a doprovodný katalog

2 400 500

900 000

500 000 

 

110

767085/2008   

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Kája Saudek - Komiksy, kresby, ilustrace, plakáty, obrazy - výstava v Obecním domě v Praze a doprovodná monografie

4 904 285

1 250 000

900 000 

 

111

767086/2008

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s.

Cena Jiřího Ortena

121 000

50 000

50 000 

 

112

739588/2008

Nadace Prague Biennale

Prague Biennale Photo

3 641 000

400 000

 

113

739093/2008

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

ALTERNATIVA 2009

3 210 000

1 380 000

500 000 

 

114

739123/2008

FIGURAMA o. s.

FIGURAMA škola obrazem-Comenius

1 060 000

500 000

 

115

740421/2008

CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze - sdružení pro kulturu

ENTER/004

3 766 000

1 500 000

100 000 

 

116

740511/2008

FUTURA, občanské sdružení

Umělecké zpracování optického klamu

765 922

520 000

 

117

739127/2008

Divadlo Bez zábradlí s. r. o.

Slovenské divadlo v Praze - 14. ročník

3 300 000

1 500 000

1 000 000 

 

118

739696/2008

Petr Vachler

ČESKÝ LEV - VÝROČNÍ DLAŽDICE V PASÁŽI LUCERNA

1 595 350

500 000

 

119

739131/2008

Ostrovy s. r. o.

United Islands of Prague 2009

38 000 000

2 500 000

1 700 000 

 

120

743934/2008

Opona, o. p. s.1

Multimediální představení - koncert "LIFE WITHOUT BARRIERS"

10 976 111

4 000 000

 

121

752997/2008

NedomYsleno ČR s. r. o.

Divadelní festival Mezi ploty 18. ročník - Praha

5 246 500

800 000

750 000 

 

122

751912/2008

Milan Steigerwald

Antigona-rockopera 2009

8 935 000

1 200 000

 

123

751923/2008

Milan Steigerwald

Oidipus Tyranus - rockopera

4 762 000

1 000 000

500 000 

 

124

740491/2008

Triglaw Corp s. r. o.

BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA 2009

8 744 700

3 500 000

1 000 000 

 

125

740477/2008

Milada Peřinová

Doteky hudby velikonoční Prahy, Hudební festival

3 453 000

2 500 000

1 000 000 

 

126

740482/2008

ETCETERA FILM s. r. o.

PSST, MAESTRO PŘICHÁZÍ!

2 532 600

772 600

 

127

739139/2008

NESL PRAHA s. r. o.

Pražské hudební léto nevidomých 2009

332 600

140 000

30 000 

 

128

739117/2008

Svatopluk JÁNYŠ

PRAHA - MĚSTO HUDBY

360 000

190 000

 

129

739121/2008

Vlasta STADLEROVÁ

Canti veris Praga 2009 - Mezinárodní festival soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše

797 000

120 000

 

130

740478/2008

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

ČESKÉ DOTEKY HUDBY - 11. ročník

2 907 000

2 500 000

350 000 

 

131

739673/2008

Jiří Havlík

12. ročník mezinárodního hudebního festivalu *LESNÍ ROH PRAHA * 2009 * THE PRAGUE HORN*

497 000

195 000

30 000 

 

132

743938/2008

Opona, o. p. s.

Slavnostní koncert "20 LET BEZ OPONY", 17.11.2009

10 923 200

5 000 000

 

133

743937/2008

Opona, o. p. s.

Mezinárodní forum neziskových organizací

3 697 060

1 800 000

 

134

743954/2008

PUBLIC ART o. p. s.

Projekt: ŽIŽKOV SOBĚ

3 440 000

1 590 000

700 000 

 

135

739132/2008

Jednota hudebního divadla

Opera 2009 - 9. ročník Festivalu hudebního divadla

3 260 000

1 200 000

 

136

743932/2008

Opona, o. p. s.

Cirkus totality - putovní konceptuální areál

5 104 785

2 000 000

 

137

777189/2008

Multikulturní centrum Praha o. s.

CZECH MADE? Výstava komiksů o práci cizinců

480 000

336 000

 

138

775530/2008

Život dětem, občanské sdružení

Bona Mente - Dobrý úmysl

2 487 000

1 877 000

50 000 

 

139

739596/2008

ARCHITECTURA

Měsíc pražské architektury v Berlíně

2 754 000

804 000

 

140

781005/2008

České vysoké učení technické v Praze

46. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM 2009 a 4. ročník mezinárodní konference EMTECH 2009

1 910 000

150 000

 

141

125277/2009

G. DESET, občanské sdružení

Quattuor cives Pragae - prezentace výběru výtvarných děl čtyř autorů z oblasti malby, grafiky, fotografie a sklářství

3 960 000

1 930 000

500 000 

 

142

781250/2008

Josef Hník

Blízká setkání, blízké předměty. Výstava fotografií.

646 000

350 000

100 000 

 

143

793193/2008

LiStOVáNí s. r. o.

LISTOVÁNÍ, cyklus scénických čtení

320 000

160 000

 

144

793745/2008

SUBITON, spol. s r. o.

Slavné pražské housle čtyř staletí

14 000 000

2 000 000

1 900 000 

 

145

798554/2008

Společnost poezie

Dny české a mezinárodní poezie v Praze (2. ročník - akce v rámci celostátního festivalu Den Poezie)

200 000

150 000

 

146

826373/2008

Památník národního písemnictví

výstava Literatura bez hranic

2 000 000

800 000

150 000 

 

147

709353/2008

Společnost přátel fotografie

PRAHA FOTOGRAFICKÁ

750 000

380 000

 

148

708345/2008

CZECH PHOTO o. p. s.

ROK 1989 OČIMA FOTOGRAFŮ/Preludium/Německý exodus/Pád Berlínské zdi/Sametová revoluce

1 800 000

1 400 000

 

149

708353/2008

CZECH PHOTO o. p. s.

ŠTÍTY VILÉMA HECKELA - soutěž a následná výstavní přehlídka

2 200 000

1 900 000

500 000 

 

150

708370/2008

CZECH PHOTO o. p. s.

CZECH PRESS PHOTO 2009

4 400 000

2 000 000

800 000 

 

151

554/2009

Universal Spectrum Media, s.r.o.

SLOUPY PRAHA 2009 - umělecký festival

3 339 700

1 000 000

 

152

8883/2009

o. s. Literární salon

3 večery poezie s hudebním doprovodem - prezentace 6 knih vydaných Literárním salonem, o. s. , spolupořadatel festival Doteky hudby a poezie

153 500

110 000

 

153

3450/2009

FOIBOS a.s.

Slavné stavby Prahy

4 300 000

2 000 000

 

154

29578/2009

Jindřišská věž, s. r. o.

Kulturní centrum v Jindřišské věži

6 998 900

1 400 000

500 000 

 

155

47165/2009

MOVE Association s. r. o.

FRENCH SPIRIT

1 425 000

955 000

 

156

47171/2009

Ing. Milan Nechuta

Vydání dokumentárního románu

150 000

140 000

 

157

71669/2009

AGENTURA SCHOK, spol. s r. o.

Letní shakespearovské slavnosti

33 150 000

2 865 000

1 000 000 

 

158

52992/2009

WTF Entertainment s. r. o.

Simply Red

8 510 000

1 000 000

 

159

47837/2009

RomPraha

Společensko - kulturní akce romské menšiny

149 500

149 500

 

160

85196/2009

Pražské centrum s. r. o.

KLAMOKLÁNÍ 2009

1 800 000

1 500 000

300 000 

 

161

49906/2009

Vlastimila Pospíšilová

Prague Junior Note

420 800

150 000

 

162

761926/2008

Jazzová sekce - Artforum

NORMALIZACE v literatuře, 12. ročník čtenářského maratonu Nonstop čtení

312 000

200 000

 

163

761927/2008

Jazzová sekce - Artforum

NORMALIZACE v dokumentech

1 195 000

831 500

 

164

 

Petr Ostrouchov

CD Infinite Quintet

258 000

70 000

40 000 

 

165

 

Petr Ostrouchov

CD Beata Hlavenková

407 800

80 000

50 000 

 

166

 

Petr Ostrouchov

CD Jaromír Honzák & Chris Cheek

330 000

80 000

20 000 

 

167

 

Petr Ostrouchov

CD Lanugo

311 800

80 000

20 000 

 

168

 

ENSEMBLE MARTINŮ

Rendez vous - pražští umělci v zahraničí

1 861 000

790 000

400 000 

 

169

99776/2009

"PRINCEZNA A PRINC o. s."

PRINCEZNA A PRINC ČESKÉ POHÁDKY

450 000

300 000

30 000 

 

170

100766/2009

LA SOPHIA, občanské sdružení

Talent La Sophia

1 147 000

700 000

200 000 

 

171

124034/2009

Letitia - společnost pro rekonstrukci a obnovu Branického divadla

Branické divadlo pro všechny

11 245 000

4 427 500

1 000 000 

 

172

86782/2009

Hana Gregorová

Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého

15 896 000

1 900 000

1 000 000 

 

173

110075/2009

Divadelní agentura ECHO spol. s r.o.

ČESKÝ TUČŇÁK 2009 - festival

900 000

300 000

 

174

55989/2009

Agency Prague Cherry, spol. s r.o.

Connection 2009

4 291 750

150 000

 

175

125266/2009

Josef Hník

Pražské tváře

857 000

520 000

150 000 

 

176

100613/2009

Alpy spol. s r. o.

Smíchovský festival alpinismu

2 800 000

400 000

400 000 

 

177

146483/2009

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Parze

Mezinárodní konference Praha archeologická - město UNESCO a jeho archeologické dědictví

708 000

182 000

150 000 

 

178

148675/2009

LATERNA MAGIKA

Mé pražské jaro

1 232 000

1 167 000

750 000 

179

168493/2009

Agentura CENTURY,

Minor v New Yorku

617 550

400 000

doporučena  úprava rozpočtu divadla Minor

180

155572/2009

TWIGA AGENTURA s. r. o.

Paví král

7 955 000

2 000 000

0

181

170387/2009

Felicius, obecně prospěšná společnost

III. Multikulturní festival PRAŽSKÉ BRÁNY 2009

1 635 000

766 550

0

182

149074/2009

JUPITER o. s.

Festival Krepska 2009 - Feast for Fools

481 000

411 000

0

183

163112/2009

Publicum commodum o. s.

II. a III. odboj slovem, hudbou, obrazem

798 000

548 000

150 000

184

169269/2009

VERNON FINE ART INTERNATIONAL, s. r. o.,

TINA B 2009

8 560 000

3 630 000

300 000

185

168510/2009

Josef KUČERA

PENDREKY - Jak nás humor přešel a Jak se nám humor vrátil

210 000

146 000

120 000

186

155298/2009

PRAGUE FRINGE s. r. o.,

FRINGE FESTIVAL PRAHA

4 000 000

1 100 000

0

187

780527/2008

Občanské sdružení Umění a řemesla

Umění a řemesla, kritická revue

1 205 000

200 000

0

188

172024/2009

Studentská organizace StudentZone

Pražský Majáles 2009

1 960 000

500 000

500 000

189

169069/2009

Občanské sdružení Sedm paprsků

3. mezinárodní krajanský festival

778 000

300 000

0

190

149719/2009

Hendaver, o.s.

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

1 500 000

250 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSTVÍ 2009 CELKEM

692 225 332

179 237 342

56 730 000