Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F Adámek, I. Bednář, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. J.Turek, OKP MHMP

 

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J.Ryšlinková, CSc., H. Žižková

 

1. Zabezpečení oslav 650. výročí založení Karlova mostu – partnerství hl.m.Prahy

§    Mgr. Kněžínek představil dva projekty, které žádají o partnerství hl.m.Prahy u příležitosti zabezpečení oslav 650. výročí založení Karlova mostu. První projekt předložila První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o. Projekt se uskuteční 9.7.2007 v rozmezí 00.00 – 07.00 hod. na Karlově mostě, Křížovnickém nám. a v ulicích Křížovnická, Karlova. Požadovaná částka: 1 997 000 Kč. Další projekt s názvem Turnaj korouhví k poctě založení Karlova mostu předložil pan Henrich Morstyn. Projekt se uskuteční na Staroměstském nám. dne 8.7.2007. Požadovaná částka 1 246 000 Kč.

§    Členové výboru se seznámili s podrobným programem obou projektů.

§    Před jednáním telefonicky vyjádřili svůj souhlas Mgr. Kněžínkovi s probíraným materiálem Z.Richter a Ing. Alinčová.

§    Dr. Ryšlinková se dostavila až po ukončení jednání, svůj souhlas s materiálem  sdělila Mgr. Kněžínkovi.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijetí partnerství hl.m.Prahy při realizaci projektů k zabezpečení oslav k 650. výročí založení Karlova mostu, projekt První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o. podpořit částkou 1 997 000 Kč, projekt  pana Henricha Morstyna částkou 1 246 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství u obou projektů ve výši 3 243 000 Kč.

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 5.9. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha