Přítomni: členové -     Mgr. I. Bednář (předseda), F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Z. Richter, M. Šandová, B. Zoufalík

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

Dvořáková, ČTK

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, Ing. Mgr. Miroslav Poche, Mgr. M. Reedová, Mgr. M. Semelová

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili program 46. zasedání. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

  • Členové výboru projednali žádosti o partnerství, které již byly posouzeny na únorovém zasedání výboru, avšak vzhledem k překročení rozpočtu byl původní návrh upraven. Mgr. Bednář přednesl upravený návrh konkrétní finanční podpory města u každé z těchto žádostí.

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl. projektu

Požadovaná částka

Původní doporučení výboru

Konečný návrh

 

 

 

1

HUMMERCENTRUM s.r.o.

OPEN DAY

1 892 900

1 660 900

1 200 000

700 000

10

FEBIOFEST s.r.o.

Mezinárodní filmový festival Praha FEBIOFEST 2010

28 000 000

5 000 000

2 500 000

3 000 000

23

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.

Cena Jiřího Ortena

110 000

50 000

30 000

50 000

27

Mimo domov

OUT of HOME 2010

1 300 000

1 220 000

700 000

500 000

36

Občanské sdružení Sedm paprsků

4. mezinárodní krajanský festival

1 850 000

700 000

350 000

250 000

43

WTF Entertainment s.r.o.

STOMP

6 871 000

1 000 000

400 000

200 000

50

Akademie múzických umění v Praze

FAMUFEST

1 918 000

200 000

180 000

50 000

51

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mistrovství České republiky dechových hudeb Praha 2010

1 641 000

500 000

200 000

100 000

64

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o.

Roky ve dnech / České umění 1945 – 1957

3 661 000

1 200 000

600 000

0

68

Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o.

8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů

700 000

500 000

200 000

250 000

72

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EMART, o.p.s.

České doteky hudby  - 12. ročník

6 151 000

2 000 000

1 000 000

900 000

76

Renée Nachtigallová

Ad honorem Mozart MMX – 5. ročník festivalu se soutěží pro mladé mozartovské pěvce

1 909 000

1 447 000

500 000

400 000

87

Slovenské združenie Limbora

Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ

2 230 000

830 000

700 000

300 000

88

Audabiac

PLAY ORBIS PICTUS

9 572 700

2 500 000

1 000 000

0

96

NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s.

Via Lucis 1982 – 2009 – Česká společnost ve fotografii – příprava

263 200

195 200

100 000

0

114

Martin FRANCE

„DEN BOJE PROTI AIDS“

5 000 000

4 000 000

2 000 000

0

116

INTER – KONTAKT – GRAFIK, občanské sdružení

XVII. ročník celostátní soutěže volné grafiky „Grafika roku“ a XVI. Ročník ceny Vl. Boudníka

442 471

250 000

150 000

200 000

123

Divadelní agentura ECHO spol. s r.o.

ČESKÝ TUČŇÁK

1 800 000

1 200 000

0

400 000

136

Pavel Chalupa

XI. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury  Devět bran 2010

11 000 000

3 500 000

1 000 000

700 000

141

Taiko, a.s.

EUROKARNEVAL 2010

2 001 021

910 000

500 000

300 000

144

VERNON CONSULTING  s.r.o.

NEZNÁMÝ MODIGLIANI

6 030 000

1 140 000

600 000

100 000

156

GALLERY ART FACTORY o.p.s.

Art Banka – podpora mladého pražského umění

5 739 000

5 359 000

1 000 000

600 000

160

Publicum commodum o.s.

Kulturní program k 65. výročí pražského povstání a vítězství nad fašistickou totalitou – II. odboj

1 192 000

772 000

500 000

400 000

162

Conpro, s.r.o.

WILD WONDERS OF EUROPE – mezinárodní outdoorová přehlídka

7 675 000

3 600 000

0

1 200 000

166

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o.

Svatojánské Navalis 2010

5 000 000

5 000 000

800 000

3 800 000

169

3C Concept , s.r.o.

Akademie sportu a volného času Hlubočepy

1 680 000

1 000 000

800 000

200 000

 

 

Partnerství 2010 celkem

 

 

 

14 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 14 600 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

3. Návrh na poskytnutí finančního daru na realizaci projektu Tři brány Židovskému muzeu v Praze

  • Členové výboru se vrátili k projednání projektu Tři brány, o němž jednali na minulém zasedání. Prohlédli si vizuální prezentací projektu, byli informování o aktuálním jednání Židovského muzea se zahraničními i domácími sponzory. Výrazně pozitivně hodnotili, že v rámci projektu bude zpřístupněna Malá Pinkasova ulička, která byla uzavřena od asanace někdejšího pražského židovského ghetta na počátku 20. století.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru Židovskému muzeu v Praze z výdajů OKP MHMP kapitoly 0619, § 3392 partnerství ve výši 8 000 000 Kč na realizaci projektu Tři brány.

2. Výbor souhlasí s úpravou rozpočtu – snížení neúčelové rezervy kapitoly 1016 o částku 8 000 000 Kč ve prospěch kapitoly 0619, § 3392 partnerství o částku 8 000 000 Kč na realizaci projektu Tři brány.

3. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na poskytnutí finančního daru Židovskému muzeu v Praze Zastupitelstvu HMP.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

4. Informace – Finanční prostředky v oblasti kultury a umění v roce 2010 v Praze

  • Členové výboru obdrželi na vyžádání Ing. Drhové písemnou informaci Finanční prostředky v oblasti kultury a umění v roce 2010 v Praze

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat dne 7. 4. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář