Leden        Informace o 14. ročníku Schola Pragensis

Vyhodnocení aktivit vyplývajících z Plánu podpory učňovského školství v HMP

Informace o podpoře HMP v oblasti sportu a volného času

 

 

Únor    Informace o možnostech čerpání finančních prostředků z ESF v oblasti školství

 

 

Březen    Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hl.m. Praze za 2008/2009 - informace

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2010 – informace

Celoměstské programy podpory využití volného času na území hlavního města Prahy pro rok 2010 - informace

   

   

Duben    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory vzdělávání  na území hl.m. Prahy pro rok 2009

    Zpráva o projektech realizovaných z Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2009

 

Květen    Informace o výsledcích rozpočtového řízení na rok 2010

 

Červen    Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory vzdělávání pro rok 2011

    Projednání návrhu témat projektů Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2011

   

 

 

Průběžně    Aktuální témata

    Školské rady

    Materiály dalších odborů MHMP

 

   

Termíny jednání:

 

23.2.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

23.3.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

27.4.2010    v 16.00 zasedací místnost č.135

25.5.2010  v 16.00 zasedací místnost č.349

15.6.2010  v 16.00 zasedací místnost č.135