7. září 2009    v 17.00 hod.    místnost č. 135     Magistrát, Mariánské nám.,(Malý salónek)   

  • 5. října 2009    v 17.00 hod.    místnost č. 135     Magistrát, Mariánské nám.,(Malý salónek)
  • 2. listopad    v 17.00 hod.    Radniční klub – 3. patro na Staroměstské radnici
  • 7. prosince    v 17.00 hod.    místnost č. 135     Magistrát, Mariánské nám.,(Malý salónek)