Předběžný harmonogram jednání ZV ZHMP ( dle rozhodnutí ZV ze dne 29.1. 2009 – ZV se bude konat vždy po zasedání Zastupitelstva HMP)

 

  • 19.2.2009
  • 23.4.2009
  • 18.6.2009
  • 17.9.2009
  • 17.12.2009

Pozn. Navrhované termíny mohou být upraveny dle dohody ZV.