4.2.  2010

1.4.  2010

3.6.  2010

Výbor začíná od 14.00 hodin