Přítomni: (výbor není usnášeníschopný)

 

Mgr. Tomáš Chalupa

Mgr. František Cipro

MUDr. Michaela Bartáková

Markéta Reedová

RNDr.Milan Macek CSc.

Mgr. Ladislav Šilha

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

 

Přizváni:

Ing. Lucie Čadilová

Dr. Petr Karel Kučera

Dr. Zdeněk Zbořil

Ing. Eva Kolářová

 

 

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné.

 

Bod 1.

Předseda ZV konstatuje, že zápis ze 4.schůze bude schválen při příštím jednání ZV.

 

Bod 2.

Předseda ZV konstatuje, že program 1.schůze ZV bude schválen při příštím jednání ZV.

 

Bod 3.

Ing. Eva Kolářová ze společnosti SAMSON, spol. s r.o. představila projekt humanitární pomoci v Yogykartě.

Dr. Petr Karel Kučera a Dr. Zdeněk Zbořil doplnili prezentaci o poznatky z této oblasti.

 

Připomínky a úkoly:

 

Na dotaz předsedy ZV vysvětlili Dr.Petr Karel Kučera, Ing. Eva Kolářová a Dr. Zdeněk Zbořil v čem konkrétně spočívá spolupráce a pomoc jednotlivých společností a osob uvedených v brožuře.

 

Předseda ZV navrhl, aby společnost SAMSON na příští jednání ZV předložila podrobný rozpis předpokládaných nákladů.

 

Bod 4.

Ing. Lucie Čadilová představila akce, které proběhly od posledního jednání ZV v Pražském domě v Bruselu.

Dále mimo jiné představila plánované akce v  rámci Výboru regionů v dubnu a červnu 2008 a aktivity Pražského domu v Bruselu v souvislosti s přípravou na české Předsednictví v Radě EU v roce 2009.

 

 

 

Bod 5.

Mgr. František Cipro zhodnotil členství Hlavního města Prahy v mezinárodních organizacích za rok 2007.

Zdůvodnil vystoupení z členství v organizacích METREX a ECAD.

 

Připomínky a úkoly:

 

Předseda ZV navrhl na příští jednání ZV přizvat Mgr. Ninu Janyškovou (vedoucí oddělení a krajská protidrogová koordinátora).

 

Bod 6.

Jednání ZV přerušeno s tím, že členové ZV se sejdou 28.2.2008 za účelem schválení a odhlasování všech bodů tohoto jednání.

Všichni přítomní členové ZV vzali tento termín na vědomí.

 

 

 

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP