Přítomni:

Mgr. Tomáš Chalupa

Mgr. František Cipro

MUDr. Michaela Bartáková

Martina Šandová

Dagmar Gušlbauerová

JUDr.Milan Jančík

RNDr. Milan Macek

Mgr. Ladislav Šilha

 

Omluveni:

MUDr. Pavel Bém

Markéta Reedová

JUDr. Petr Hulinský

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Daniel Hodek

 

Předseda výboru zahájil jednání a přivítal přítomné. Konstatuje, že výbor je usnášeníschopný.

 

Bod 1.

Schválení zápisu z 2.jednání ZV ZHMP

Zápis z 1.jednání berou přítomní členové ZV na vědomí.

 

Bod 2.

Schválení programu 3. jednání  ZV ZHMP

Program 3.jednání berou přítomní členové ZV na vědomí.

Bod 3.

Analýza bilaterálních vztahů HMP

F.Cipro

Představuje materiál, který byl na ZV představen již při 2.jednání. Dále informuje členy ZV, že od příštího týdne bude ve 4.patře budovy Nové radnice nainstalována nasvícená mapa zahraničních vztahů HMP.

 

ZV bere na vědomí vypracovanou analýzu bilaterálních vztahů HMP.

 

Bod 4.

Galileo – aktuální situace

F.Cipro

Materiál předložený k tomuto bodu informuje členy ZV, co se dělalo a dělá pro získání sídla Galilea v Praze. Včera se konal seminář v Pražském domě v Bruselu. Akce byla velmi úspěšná.

Předseda ZV konstatuje, že projekt má velkou podporu.

M. Macek

Co HMP nabízí ?

F. Cipro

Nové agentury budou umisťovány v nových členských zemích EU.  Nabízíme pronájem budovy na nábřeží.

Předseda ZV

Galileo je transformovaná agentura – není nová, se starými členskými zeměmi bylo toto těžké vyjednat – nejtěžší jednání s Francií.

 

Bod 5. 

Projekt Praha pro Afriku

Předseda ZV

Rekapituloval celý průběh projednávání tohoto projektu v zahraničním výboru a v Radě HMP. Škola by mohla být hotová na přelomu roku či na začátku roku 2011.

D. Gušlbauerová

Projekt by se ještě měl dotáhnout do konce.

Předseda ZV

Plánuje se to jako 5ti letý projekt. Bude záležet, jak dopadne první stavba školy = 1.etapa. Poté se bude rozhodovat, jak se bude podle zkušeností postupovat dále. Pravděpodobně tento podzim by se na místě nafotilo a udělala by se v Praze výstava fotografií spojená se sbírkou na podporu.

 

Členové ZV berou na vědomí dosavadní průběh akce Praha pro Afriku.

 

Bod 6.

Kulturní a gastronomická prezentace HMP v Hanoji u příležitosti 1000 let od založení Hanoje

F.Cipro

Akce v Hanoji 1. - 10. října 2010. Případná delegace z Prahy kolem 7.října. Očekává se příjezd až 90ti delegací. Seznam a struktura delegace je zatím otevřený.

 

Členové ZV berou na vědomí připravovanou akci včetně programu.

 

Bod 7.

Pražský dům v Bruselu

F. Cipro

Omluvil neúčast Ing. Čadilové a představil materiál, který představuje akce, které proběhly a které jsou plánovány v Pražském domě v Bruselu.

Předseda ZV

Kdy se bude konat výjezdní zasedání výboru ?  Navrhuje 28.6. k večeru, přílet 19 - 20 hod. do Bruselu , zahájeno večeří ., 29.6. k večeru odlet zpět do Prahy.

L. Šilha

Předem se omlouvá – nebude se moci zúčastnit.

 

Všichni přítomní členové ZV s tímto termínem souhlasí.

 

Úkoly:

OZV připraví program a agendu tohoto výjezdního zasedání.

 

Bod 8. 

Miami – žádost o partnerství

F.Cipro

Představuje žádost o navázání oficiálních vztahů s Miami. Tento materiál byl předložen zahraničnímu výboru již na 2.jednání ZV. Navrhuje vzájemnou výměnu v srpnu 2010.

 

Členové ZV souhlasí s navázáním vztahů HMP s Miami.