Přítomni:

Mgr. Tomáš Chalupa

Daniel Hodek

MUDr. Michaela Bartáková

Markéta Reedová

Martina Šandová

JUDr. František Hoffman

Mgr. Petr Štěpánek

Mgr. František Cipro

Petr Vlasák

 

Předseda Výboru zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že Výbor není usnášeníschopný.

 

 

1. Schválení zápisu z 2. schůze ZV ZHMP ze dne 12.4.2007.

Výbor doporučil schválení zápisu z 2. schůze bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

2. Schválení programu 3. schůze ZV ZHMP dne 4.10.2007

Výbor doporučil schválení programu  zasedání 3. schůze bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

3. Informace ke stavu příprav Dnů Prahy v Moskvě

Ivana Slezáková (OZV) seznámila členy výboru se změnami v programu Dnů Prahy v Moskvě.

Na dotaz předsedy Výboru, kdo bude  Dny Prahy v Moskvě zahajovat:

 – primátor Pavel Bém, náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek, nám. Markéta Reedová, radní Mgr. Petr Štěpánek CSc., zástupce ředitele Ing. Miroslav Sklenář.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

4. a) Pražský dům v Bruselu – Open days 2007 – úloha PD

Ing. Linda Kopecká  a MUDr. Martin Dub seznámili přítomné prostřednictvím videokonference o průběhu Open days.

 

Předseda Výboru navrhl při příštím jednání ZV ZHMP předložit sumarizaci průběhu Open days v Bruselu.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

4. b) Zpráva o činnosti PD za 3. čtvrtletí 2007

Ing. Linda Kopecká a MUDr. Martin Dub seznámili přítomné s obsahem materiálu týkajícího se činnosti Zastoupení Prahy v Bruselu za 3. čtvrtletí 2007.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

5.  Předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí 2009 – role HMP

Mgr. František Cipro seznámil přítomné s obsahem materiálu týkajícího se Předsednictví ČR v Radě EU v 1.pololetí 2009.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

6.  Projekt humanitární pomoci HMP

Mgr. František Cipro seznámil přítomné s návrhem společného projektu Hl.města Prahy a společnosti Člověk v tísni v Africe.

 

Předseda Výboru navrhl, aby byl vypracován dokument, proč byla k humanitární pomoci zvolena Etiopie. Navrhl soustředit se spíše na jeden projekt většího rozsahu.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

7. Zahraniční marketing HMP – koordinace

Mgr. František Cipro seznámil přítomné s materiálem týkajícím se  zahraničního marketingu HMP.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

8.  Pozvánka pro členy ZV ZHMP na seminář určený pro partnerská města HMP

Sabrina Sečková (OZV) pozvala přítomné na Seminář pro zástupce odborů zahraničních vztahů partnerských měst HMP.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

9. Informace o průběhu Dnů Prahy v Chicagu v červnu 2007

Nám.Markéta Reedová seznámila přítomné o průběhu Dnů Prahy v Chicagu.

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

10. Stanovení data příštího zasedání ZV ZHMP

Předseda Výboru konstatuje, že termín 4. zasedání ZV ZHMP je 6.prosince 2007 v 15:30

 

Výbor doporučil schválení bez rozpravy na příštím zasedání ZV ZHMP.

 

 

 

 

Předseda Výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

Zápis vyhotovila: Petra Ježková – OZV MHMP