Pozvánka

 

na výjezdní zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 14. 4. 2008  ve 14.30 hodin
v Psychiatrické léčebně Bohnice
, Praha 8, Ústavní 91

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 2. a 10. 3. 2008

3.    Psychiatrická léčebna Bohnice – ředitel MUDr. Ivan David, CSc.

4.    Péče o duševně nemocné

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP