Pozvánka

 

na výjezdní zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 8. 6. 2009  ve 14.30 hodin

v Městské nemocnici následné péče, Praha 9, K Moravině 6/343

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 5. 2009

3.    Informace o zařízení MNNP – ředitelka Ing. Ivana Kyliánová Matoušková

4.    Návrh termínů a programu jednání na 2. pololetí 2009

5.    Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)
   na rok 2010

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP