Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 12. 2. 2007 od 14,30 hod. v budově Nové Radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135

 

 

 

 

 

 

Program:

1)    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2)    Schválení zápisu z jednání 15. 1. 2007

3)    LSPP - účelová neinvestiční dotace pro rok 2007

4)    Plán činnosti výboru

5)    Informace o dotacích pro ZZ na provozování sociálních služeb

6)    Informace o bezpečnostní situaci – vyhodnocení oslav konce roku 2006
v hl. m. Praze

7)    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP