Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 12. 3. 2007 hod. ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 – 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z předchozího jednání ZV ZHMP

3.    Koncepce LSPP – postup v projednávání s MČ, výsledky za rok 2006

4.    Problematika DNR (doprava nemocných, raněných)

5.    Granty - návrh organizací pro kontrolu realizace projektu a čerpání grantu
    na základě vyúčtování r. 2006

6.    Informace o činnosti a výsledku hospodaření
    příspěvkových organizací HMP

7.    Různé

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP