Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 10. 12. 2007  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 11. 2007

3.    Připravovaná legislativa MZ. Informace z MZ:
■ o pražském zdravotnictví
■ o univerzitních nemocnicích
(host Mgr. Martin Plíšek, vrchní ředitel, Úsek legislativní a právní MZ ČR, MUDr. M. Bartáková)

4.    Návrh termínů a programu pro jednání v 1. pol. 2008

5.    Hospic – ústní informace radního Mgr. Pešáka o záměru HMP

6.    Průběžná informace o rozpočtu (radní Mgr. Pešák)

7.    Zajištění LSPP od 1. 1. 2008 v Praze - informace radního Mgr. Pešáka

8.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP