Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 14. 1. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 12. 2007

3.    Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2008

4.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2007 – MUDr. M. Bartáková

5.    Různé

·    Střednědobý plán sociálních služeb – informace ředitelka SOC MHMP

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP