Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 14. 5. 2007 hod. ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 430 (pozor změna)- 4. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 16. 4. 2007

3.    Dopady znečištění prostředí na zdraví obyvatel

– odborná přednáška MUDr. Heleny Kazmarové (radní Štěpánek)

4.    Grantové řízení pro rok 2007 – souhrnná informace o rozdělení dotací

5.    Grantové řízení pro rok 2008 – záměr

6.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu

7.    Různé

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP