Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 11. 2. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 1. 2008

3.    GŘ 2008 – návrh udělení grantů na základě jednání grantové komise

4.    Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví – písemná informace

5.    Informace o přípravě transformace FNB na metropolitní nemocnici – ústní
    informace Ing. Kopecký

6.    Státní dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických
    zařízeních ústavní péče

7.    Olivova nadace - prezentace činnosti a záměr projektu - ředitel Jan Boček

8.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP