Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 10. 3. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 1. 2008

3.    Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací
   HMP za rok 2007

4.    Vyhodnocení LSPP za leden 2008

5.    Vyhodnocení LSPP za rok 2007

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP