Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 9. 6. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 5. 2008

3.    Rozpočtové priority na rok 2009

4.    Plán činnosti výboru na 2. pololetí 2008

5.    Grantové řízení pro rok 2009 – schválení podkladů pro jednání RHMP

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP