Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 8. 9. 2008  ve 14.30 hodin

v budově Studentského zdravotního ústavu Praha, Praha 1, Spálená 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. 2008

3.    Opatření plynoucí z procesního a organizačního auditu ve SZÚ Praha

4.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2008

5.    Grantové řízení pro rok 2009 – informace o vyhlášení

6.    Rozpočet - informace

7.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP