Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 13. 10. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 6. a 8. 9. 2008

3.    Rozpočet

4.    Informace o vývoji koncepce zdravotnictví, stavu pražského zdravotnictví

5.    Zajištění LSPP pro rok 2009, rozdělení finanční částky 18 mil. Kč

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP