Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 10. 11. 2008  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice,
2. patro - prostřední primátorský salónek
Praha 1, Mariánské nám. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 13. 10. 2008

3.    Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy - Útvar rozvoje hlavního
   města Prahy

4.    Rozpočet - informace

5.    Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – informace, host Mgr. M. Plíšek

6.    LSPP – vyhodnocení I. – III. čtvrtletí 2008

7.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP