Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 16. 4. 2007 hod. ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 3. 2007

3.    Investiční fond ZZS HMP-ÚSZS

4.    Zrušení dopravy nemocných a raněných (DNR) u ZZS HMP–ÚSZS,
   
informace o tisku pro RHMP (předkladatel náměstek primátora Blažek)

5.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

6.    Priority rozpočtu v oblasti zdravotnictví pro rok 2007

7.    Různé

·    informace o deratizaci

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP