Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 12. 1. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 12. 2008

3.    Informace o Centru krizové intervence (CKI PLB) host MUDr. Martin
   Hollý  – ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice

4.    Schválení termínů a programu jednání na 1. pololetí 2009

5.    Grantové řízení – návrh kontrol pro rok 2009 (OMK, SOC)

6.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2008 – MUDr. M. Bartáková,
   Informace pro ZHMP (tisk Z-243)

7.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP