Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 9. 2. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 1. 2009

3.    Zdravotnická záchranná služba – informace z působnosti nám. prim.
   Mgr. Blažka, host MUDr. Z. Schwarz – prezentace ZZS HMP–ÚSZS

4.    Informace – Fakultní nemocnice Na Bulovce, prezentace zástupce firmy
   NEWTON Solutions Focused, a.s.

5.    GŘ 2009 – návrh na udělení grantů

6.    Různé – Harmonogram projednávání výsledků hospodaření

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP