Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 9. 3. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 2. 2009

3.    Stručná informace o projednávání výsledků hospodaření za rok 2008
   organizací v působnosti SOC MHMP, základní údaje o ZZS HMP-ÚSZS

4.    Informace o LSPP v roce 2008

5.    Informace o průběhu grantového řízení

6.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP