Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 11. 5. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 3. 2009

3.    Generel pražského zdravotnictví – prezentace radní PhDr. M. Pešák,
   MUDr. A. Malina

4.    Změna legislativy v oblasti zdravotnictví – ústní informace
   MUDr. M. Bartáková

5.    GŘ 2009 – souhrnná informace

6.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 – záměr, Pravidla

7.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP