Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 14. 9. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 6. 2009

3.    1. lékařská fakulta a možnosti jejího rozvoje v rámci Všeobecné fakultní
   nemocnice v Praze – prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA
– děkan 1. lékařské
   fakulty Univerzity Karlovy v Praze

4.    Návrh Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období
   2009 - 2015
(ÚRM, P. Gibas, MSc.)

5.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

6.    Informace o vyhlášení grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

7.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP