Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 12. 10. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 9. 2009

3.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2009

4.    Rozpočet – informace

5.    Informace o průběhu grantového řízení v oblasti zdravotnictví
   pro rok 2010

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP