Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 9. 11. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 12. 10. 2009

3.    Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – prezentace činnosti,
   host MUDr. Tom Philipp, Ph.D., náměstek ředitele pro léčebnou péči

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2010 - ústní informace
   o příjmu žádostí

5.    Rozpočet – informace

6.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP