Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 14. 12. 2009
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 9. 11. 2009

3.    Ústav hematologie a krevní tranfuze v Praze – prezentace činnosti,
   host ředitel Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

4.    Pandemic H1N1 – informace HS HMP

5.    Plán činnosti ZV ZHMP na 1. pololetí 2010

6.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP