Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 11. 1. 2010
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 14. 12. 2009

3.    Olivova dětská léčebna, o.p.s. – ředitelka Ing. Věra Jechová
   + předseda správní rady Doc.RNDr. Miroslav Martiš
   Olivova nadace – předsedkyně správní rady Marie Adámková

4.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP za rok 2009 – MUDr. M. Bartáková,
   tisk Informace pro ZHMP

5.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP