Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 11. 6. 2007 hod. ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 430 - 4. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z předchozího jednání ZV ZHMP

3.    Změna ÚPn vlna 07 - Ing. arch. O. Skálová (OUP MHMP)

4.    Schválení podkladů pro grantové řízení – materiál pro RHMP (SOC MHMP)

5.    Harmonogram tvorby koncepce pražského zdravotnictví (radní Pešák)

6.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

7.   Plán činnosti na II. pololetí 2007

8.    Různé – informace o tiscích pro RHMP (SOC MHMP)

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP