Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 8. 2. 2010
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 1. 2010

3.    Generel pražského zdravotnictví

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví – návrh kontrol pro rok 2010 (OMK,
   SOC), info o kontrolách v roce 2009

5.     GŘ 2010 – návrh na udělení grantů na základě jednání grantové komise

6.    Různé

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP