Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 8. 3. 2010
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 2. 2010

3.    Generel pražského zdravotnictví

4.    Vyhodnocení LSPP za rok 2009

5.    Informace o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkových organizací
   HMP za rok 2009
– ústní informace

6.    Grantové řízení pro rok 2011 – záměr

7.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

    předsedkyně ZV ZHMP