Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 12. 4. 2010
jako výjezdní v Gerontologickém centru v Praze 8 od 14.30 hodin
,
Praha 8 – Kobylisy, Šimůnkova 1600

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. 2010

3.    Informace o zařízení, problematika gerontologické péče

4.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

    předsedkyně ZV ZHMP