Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 10. 5. 2010
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 8. 3. a 12. 4. 2010

3.    Info o Fakultní nemocnice Na Bulovce, ředitelka MUDr. Kateřina Toběrná

4.    GŘ 2010 – souhrnná informace

5.    Grantové řízení pro rok 2011 – tisk pro schválení RHMP

6.    Příprava rozpočtu v oblasti běžných výdajů a investičních akcí (záměry)
   na rok 2011

7.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

    předsedkyně ZV ZHMP