Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 14. 6. 2010
jako výjezdní v Centru léčebné rehabilitace v Praze 4 od 14.30 hodin
,
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1096/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. 2010

3.    Informace o zařízení, problematika léčebné rehabilitace

4.    Plán činnosti ZV ZHMP na 2. pololetí 2010

5.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

    předsedkyně ZV ZHMP