Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná dne 13. 9. 2010
ve 14.30 hodin
v budově Nové radnice v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 5. a 14. 6. 2010

3.    Informace o Fakultní nemocnici v Motole, ředitel JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA

4.    Informace o přípravě rozpočtu

5.    GŘ – informace o vyhlášení, hodnotitelé

6.    LSPP – informace a vyhodnocení za 1. pololetí 2010

7.    Zpráva o činnosti ZV ZHMP v roce 2010

8.    Různé

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

    předsedkyně ZV ZHMP