Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 10. 9. 2007 hod. ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 11. 6. 2007

3.    Doplnění a schválení plánu činnosti pro 2. pololetí – MUDr. Bartáková

4.    Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP)

5.    Informace o vyhlášení grantů - grantové řízení v oblasti zdravotnictví
    pro rok 2008

6.    Koncepce LSPP – informace o dalším postupu (radní Pešák)

7.    Rozpočet pro rok 2008

8.    LSPP 4. čtvrtletí 2007 - informace radní Mgr. Pešák

9.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP