ZMĚNA TERMÍNU

 

říjnového zasedání Zdravotního výboru ZHMP:

17. 10. 2007  v 16,00 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 430 - 4. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 10. 9. 2007

3.    Zadání Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu – odbor OUP MHMP

4.    Připravovaná legislativa MZ, informace o koncepci zdravotnictví HMP
(host Mgr. Martin Plíšek, vrchní ředitel, Úsek legislativní a právní MZ ČR,
MUDr. M. Bartáková)

5.    Informace o činnosti výboru za 1. pololetí 2007 (info pro ZHMP, tisk Z 233, MUDr. M. Bartáková)

6.    Koncepce LSPP

7.    Rozpočet (informace radní Mgr. Pešák)

8.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, návrh hodnotitelů a výše odměny (odbor SOC MHMP)

9.    Různé

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP