Pozvánka

 

na zasedání Zdravotního výboru ZHMP, které se koná
dne 12. 11. 2007  ve 14.30 hodin v budově Nové radnice
v Praze 1, Mariánské nám. 2
 v zasedací místnosti číslo 135 - 1. patro

 

 

 

 

 

 

Program:

1.    Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu

2.    Schválení zápisu z jednání ZV ZHMP dne 17. 10. 2007

3.    Model péče o duševně nemocné (Mgr. Barbora Wenigová, MUDr. Zdeněk Bašný, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví)

4.    Grantové řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2008, úvodní informace o přijatých žádostech 

5.    Průběžná informace o rozpočtu

6.    Různé

·    Pravidla pro opatřování listin HMP doložkou

 

 

 

 

 

 

    MUDr. Michaela Bartáková v.r.

předsedkyně ZV ZHMP